Leenstra

SAFETY FIRST!

Leenstra

Als zusterbedrijf van Group Intersales biedt Leenstra u dezelfde garanties op kwaliteit en service waarvoor onze groep sinds meer dan 20 jaar bekendheid geniet.

Safety first! Dat is ons motto... We zijn actief op het vlak van hygiënemateriaal en hebben meer dan 3500 artikelen in het gamma, detecteerbaar en niet-detecteerbaar. Door deze hygiënematerialen zijn we ons ook gaan specialiseren in het vervaardigen van schaduwborden om deze artikelen aan op te hangen.

We hebben de daardoor opgedane expertise ondertussen ook toegepast op het ontwerpen van technische schaduwborden, voor het ophangen van gereedschappen, elektronische componenten, enz.

We werken samen met enkele grote bedrijven, die belangrijke klanten van ons geworden zijn, vooral in de voedingsindustrie, maar ook in de textielsector enz.

Ons uitgebreid gamma van detecteerbaar en niet-detecteerbaar hygiënemateriaal is HACCP-, BRC, IFS- en FDA-gecertificeerd en beschikbaar tot 12 verschillende kleuren voor een betere internet-organisatie.

 

En tant que société sœur du Groupe Intersales, Leenstra vous offre les mêmes garanties de qualité et de service qui font la réputation de notre groupe depuis plus de 20 ans.

La sécurité avant tout! C'est notre devise... Nous sommes actifs dans le domaine du matériel d'hygiène et avons plus de 3500 articles dans notre gamma, détactables et non détectables. En raison de ces matériaux d'hygiène, nous nous sommes également spécialisés dans la production de tableaux d'ombres pour accrocher ces articles.

Depuis, nous avond aplliqué l'expertise acquise à la conception de tableaux d'ombres techniques, pour accrocher des outils, des composants électroniques, etc.

Nous travaillons avec de grandes entreprises, qui sont devenues des clients importants pour nous, notamment dans l'industrie alimentaire, mais aussi dans le secteur du textille, etc.

Notre vaste gamme de matériel d'hygiène détectable et non détectable est certifiée HACCP, BRC, IFS et FDA et disponible jusqu'à 12 couleurs différentes pour une meilleure organisation de l'internet.

 

As a sister company of Group Intersales, Leenstra offers you the same guarantees of quality and service for which our group has been renowned for more than 20 years.

Safety first! That is our motto... We are active in the field of hygiene materials and have more than 3500 articles in our range, both detectable and non-detectable. Because of these hygiene materials, we also specialised in the production of shadow boards to hang up these articles.

We have now also applied the expertise we have gained to the design of technical shadowboards, for hanging up tools, electronic components, etc.

We work together with some large companies, which have become important clients of ours, especially in the food industry, but also in the textile sector, etc.

Our extensive range of detectable and non-detectable hygiene material is HACCP, BRC, IFS and FDA certified and available in up to 12 different colours for better internet organisation.